Dagbesteding

WAY DAY

WAY is al jaren actief met jongeren en jongvolwassenen op het gebied van coaching, training en begeleiding. De vraag neemt toe om iets te betekenen voor jongeren die vastlopen in het schoolsysteem, of moeite hebben om naar school te gaan. Ze mogen weer leren vertrouwen op hun innerlijke kompas en hun eigen kracht, zodat ze stappen kunnen maken richting de toekomst. De wereld waarin de jongeren leven geeft veel mogelijkheden en gemakken, maar er is ook een keerzijde. De hoeveelheid keuzes levert vaak veel stress op, bijvoorbeeld om de dingen die ze moeten doen te combineren met (digitale) sociale druk. Ook kan het zijn dat de thuissituatie niet optimaal is. Dit alles, kan ervoor zorgen dat jongeren niet lekker in hun vel komen te zitten, energie kwijtraken en vastlopen op school. Vaak voelen ze wel de drive om iets te willen doen, alleen weten ze niet meer hoe ze het moeten aanpakken. De dagbesteding bij Way is een plek waar deze jongeren die zijn uitgevallen op school terecht kunnen.

Way fungeert als vangnet voor jongeren die hulp nodig hebben bij hun terugkeer naar school, of voor jongeren die wachten op zorg met een lange wachtlijst. De jongeren kunnen (naar belastbaarheid) op verschillende dagdelen terecht. Met het programma WAY DAY ervaren jongeren weer regie over hun leven, het zelfbewustzijn en de weerbaarheid wordt vergroot.

Hoe ziet het traject eruit?

1. Intake

Het traject start met een intake met alle betrokkenen. Tijdens dit gesprek worden de doelen vastgesteld. Daarnaast worden ook eventuele obstakels besproken waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het traject en bij het maken van een stappenplan. 

2. Diagnosefase

De diagnose fase duurt ongeveer 2 weken, In deze twee weken kijken we inhoudelijk waar de jongere behoefte aan heeft en welke doelen hij/ zij wil behalen. Mocht de jongere passen binnen het traject, wordt het stappenplan opgesteld met de daarbij behorende doelen.

3. Trajectfase

Tijdens de trajectfase van 3-6 maanden gaat de jongere aan de slag op verschillende leefgebieden en krijgt hij/zij hulp bij het behalen van de persoonlijke leerdoelen. Het doel van het traject is om de jongere terug te brengen naar zijn/ haar eigen kern en op zoek te gaan naar de individuele kracht. 

Onderdelen

 • Sporten
 • Koken
 • Moestuin
 • Huiswerktraining
 • Coaching gesprekken
 • Social media
 • Beeldend werken
 • Techniek
 • Bezoek aan bedrijven
 • Leren programmeren

Uitstroom en Nazorg

Belangrijke factoren voor een positief resultaat zijn:

 • Een goede vertrouwensband tussen coach en deelnemer
 • Succes zien en ook succesvol durven zijn
 • Individuele aandacht
 • Ontwikkeling van ritme en regelmaat
 • Positieve benadering
 • Eigen grenzen en die van de ander leren kennen en verkennen.
 • Duidelijk communiceren
 • Doseren
 • Ontladen
 • Gezond leven
 • Plezier beleven

 

Als jongeren er klaar voor zijn en weten welke stappen ze moeten zetten richting school en hun toekomst dan stappen wij nog even met ze mee. We ondersteunen in de stappen die ze maken bij de terugkeer naar school. Indien nodig mogen jongeren of hun omgeving het hele schooljaar weer contact opnemen voor nazorg.

Meer informatie?