Wat houdt een WAY Training in?

Onze trainingen richten zich specifiek op de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die nodig zijn om hierop klantgericht en veilig te reageren. De-escaleren staat centraal in al onze trainingen. De nadruk wordt gelegd op signaleren, proactief handelen en klantgericht communiceren.

Trainers

Alle trainers van WAY Training zijn specialisten op het gebied van zowel training, beveiliging en outdoor. Zij hebben naast hun theoretische bagage, ook een flinke dosis praktijkervaring. Zij zijn goed opgeleid, getraind en zijn ook op verschillende werkvelden actief geweest.

Voor wie?

De trainingen van WAY zijn bedoeld voor professionals die in hun werksituatie met allerlei vormen van agressie in aanraking kunnen komen. Deze opleidingen worden gegeven op een MBO+ niveau. Daarnaast zijn onze Fysieke en Mentale Weerbaarheidstrainingen ook geschikt voor non-professionals.

Trainingen voor professionals in de beveiliging

Meer informatie nodig?

Wilt u meer weten van WAY Training of gebruikmaken van onze diensten? Aarzel niet contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord. Stuur een mail naar info@way-group.nl.

Weerbaarheidstrainingen voor jongeren

Iedereen is weleens boos. Sommige jongeren zijn echter zo vaak boos of zelfs agressief dat ze zichzelf of hun omgeving hiermee schade berokkenen. Dan is het verstandig om iets met je boosheid te doen. Weerbaarheid betekent dat je jezelf tegen negatieve invloeden van buiten af weet te weren, verbaal en fysiek. Fysiek weerbaar houdt in dat wanneer je aangevallen wordt, je niet verlamt maar actie onderneemt.

WAY Streetcoaching

Streetcoaching is een effectieve aanpak voor jongeren die door een veelvoud aan problematiek niet meer naar school of werk gaan, of dreigen uit te vallen. Het WAY streetcoachings project pakt samen met de jongeren alle factoren aan die tussen hen en een zinvolle dagbesteding staan. Denk daarbij aan schulden, psychische problemen, huisvesting enzovoort.


De WAY streetcoaching-coach onderzoekt met de jongeren wat ze zelf kunnen oplossen of waar ze terecht kunnen voor passende hulp. De WAY streetcoaching-coach bezoekt jongeren in hun eigen omgeving, werkt laagdrempelig en gaat mee naar afspraken. Daarnaast let de coach altijd op de mogelijkheden en talenten van de jongeren. Zo worden zij gestimuleerd om de regie in eigen hand te nemen, met als doel de zelfredzaamheid te vergroten.


Streetcoaching is er voor jongeren die:


  • Tussen de 18 en 27 jaar zijn
  • Zijn uitgevallen op school/werk of dreigen dat te doen
  • Problemen hebben op meerdere leefgebieden
  • Nog onvoldoende begeleiding krijgen of daar niet aankomen
  • Open staan voor hulp en daar zelf een bijdrage aan te willen leveren